Tomáš Greksák |  Topoľová 16, 811 04 Bratislava  |  climbingbus@climbingbus.com   |  +421 903 380 356 

Bankové spojenie mBank S.A. :

Pre workshopy a kurzy: SK69 8360 5207 0042 0064 1062

Pre Tripy a Dobrodružstvá: SK60 8360 5207 0042 0531 5848

Správa úspešne odoslaná!